ข้อมูลการติดต่อ


โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล (Watpurmprasittipol School)

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 55/2  หมู่ที่  6  บ้านหัวบึง  ตำบลงิ้วราย  

อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี   รหัสไปรษณีย์  16110

โทรศัพท์  089 5400767        E-mail :   watpurmschool2@hotmail.com    

เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี