แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O19ไม่มีจัดซื้อจ้างเกิน5แสน.pdf

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564