รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต  ประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2565

O38รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2563

o41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563.pdf