การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจำปีงบประมาณ 2566

O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบnew.pdf

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงประจำปี2564.pdf