การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

O43ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งสเริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
o43การดำเนินการตามมาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2021.pdf
การดำเนินการตามมาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2022.pdf