แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2566.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

O39แผนป้องกันการทุจริต2565.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562-2564

039แผนป้องกันการทุจริต.pdf