การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

036รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโรงเรียนวัดเพิ่ม.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2564.pdf