เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY).pdf
IMG_20230612_0001.pdf
IMG_20230612_0002.pdf